"Troczewski" w czołówce szkół z najwyższą zdawalnością egzaminów zawodowych

Do egzaminów zawodowych przystąpili w styczniu 2017 roku uczniowie klas IV Technikum Zawodowego - kelner, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, a także uczniowie klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej - kucharz. Zdający otrzymali bardzo dobre wyniki:

T.06 w TZ - Sporządzanie potraw i napojów - 75%

T.09 w TZ - Wykonywanie usług kelnerskich - 100%

T.10 w TZ - Organizacja usług gastronomicznych - 54%

T.11 w TZ - Planowanie i realizacja usług w recepcji - 100%

T.12 w TZ - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie - 95%

T.15 w TZ - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych - 62.5%

T.06 w ZSZ - Sporządzanie potraw i napojów - 75%

Wyniki egzaminów świadczą o dobrej organizacji kształcenia zawodowego w "Troczewskim". Wysoka zdawalność egzaminu jest dużym sukcesem zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Dodać należy, że egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest egzaminem trudnym, a do jego pozytywnego zaliczenia wymagane jest 75%, a nie tak jak na egzaminie maturalnym, tylko 30 %. Uczniowie technikum oprócz przedmiotów ogólnokształcących mają wiele przedmiotów zawodowych oraz praktyki, stąd też dobre przygotowanie się do egzaminów wymaga od nich znacznie większego nakładu pracy i czasu.

Uczniom "Troczewskiego" serdecznie gratulujemy.

Autor:

Te informacje oraz wiele innych można dostac w Gazecie Lokalnej Kutna i Regionu.


6 komentarzy

Temat ID: 50932

gratulacje


Temat ID: 50932

Staszic niech się pochwali jak przygotował uczniów do egzaminu ze 70 % uczniow nie zdała zawodu .


Temat ID: 50932
  • by ~X
  • 716 dni temu

fAJNIE,GRATULACJE.


Temat ID: 50932
  • by ~tr
  • 716 dni temu

Margaryna to już raczej mało kto mówi raczej teraz Troczewski, ale jak zwał, tak zwał wyniki mają dobre


Temat ID: 50932

gratulacje


Temat ID: 50932
  • by ~Ola
  • 716 dni temu

Margarynka wali na plecy niby szkołę Pawlaka!!!!!!!!!!!!!


Skomentuj...

Twój e-mail nie zostanie opublikowany. Podany zostaje tylko do wiadomości redakcji*